EN       

Viešoji įstaiga Seredžiaus ambulatorija

Adresas: S. Šimkaus g. 5A, Seredžius, LT-74425 Jurbarko r.
El. paštas: seredziausambulatorija@gmail.com
Telefonas / faksas: (8 447) 42 318

 

INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SEREDŽIAUS AMBULATORIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINĮ DARBO UŽMOKESTĮ
2018 – 2019 M.
(NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ)

 

 Pareigybės pavadinamas 2018 metai 2019 metai
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais Darbuotojų skaičius I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais
Vyriausiasis gydytojas 455 1 594 670    
Gydytojai 781 3 961 1002    
Specialistai su aukštuoju išsilavinimu 263 2 335 347    
Slaugytojai ir jiems prilygintos specialybės 638 2 820 959    
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 17 1 - -    
Kitas personalas - 2 400 578    

 

Informaciją paruošė vyriausioji buhalterė Jolita Kačinskienė

Darbo užmokesčio nustatymo tvarka