EN       

Viešoji įstaiga Seredžiaus ambulatorija

Adresas: S. Šimkaus g. 5A, Seredžius, LT-74425 Jurbarko r.
El. paštas: seredziausambulatorija@gmail.com
Telefonas / faksas: (8 447) 42 318

 

INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SEREDŽIAUS AMBULATORIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINĮ DARBO UŽMOKESTĮ
2019 – 2020 M.
(NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ)

 

 Pareigybės pavadinamas 2019 metai 2020 metai
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais Darbuotojų skaičius I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais
Vyriausiasis gydytojas 670 1 747      
Gydytojai 1004 3 1060      
Specialistai su aukštuoju išsilavinimu 353 2 396      
Slaugytojai ir jiems prilygintos specialybės 986 2 1099      
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu - - -      
Kitas personalas 533 2 607      

 

Informaciją paruošė vyriausioji buhalterė Gražina Eidukienė

Darbo užmokesčio nustatymo tvarka