EN       

Viešoji įstaiga Seredžiaus ambulatorija

Adresas: S. Šimkaus g. 5A, Seredžius, LT-74425 Jurbarko r.
El. paštas: seredziausambulatorija@gmail.com
Telefonas / faksas: (8 447) 42 318

 

Mieli pacientai,

paskelbus karantiną Lietuvoje, Pirminės sveikatos priežiūros centrų, šeimos gydytojų ir slaugytojų darbo metodai keičiasi.

Kaip galime padėti užkirsti viruso plitimui?  – LIKIME NAMUOSE!


Norime informuoti, kad:

 •  Konsultacijos su šeimos gydytojais ir slaugytojomis bus vykdomos nuotoliniu būdu – naudosime telefonines konsultacijas. Tik su šeimos gydytojo leidimu bus galima atvykti į pirmines paslaugas teikiančią įstaigą. Gydytojas ar slaugytoja dėl būtino vizito į įstaigą jums perskambins ir kartu nuspręsite dėl tolimesnių veiksmų;
 •  Registruotis galėsite gydytojo nuotolinei konsultacijai;
 •  Nuolat vartojamų vaistų receptai ir medicinos priemonės bus pratęsiamos nuotoliniu būdu;
 •  Nedarbingumo pažymėjimai dėl karantino, traumos ar ligos bus išduodami nuotoliniu būdu;
 •  Profilaktinės sveikatos patikros atidedamos;
 •  Dėl planinių skiepijimų būtina visų pirma susisiekti su šeimos gydytoju;
 •  Laboratoriniai tyrimai bus atliekami tik šeimos gydytojo sprendimu ir tik tiems, kam būtina;
 •  Planinės gydytojų specialistų konsultacijos atidedamos arba organizuojamos nuotoliniu būdu. Tik su gydytojo leidimu ir konkrečiu nustatytu laiku bus galima atvykti į įstaigą;
 •  Planinės operacijos atidedamos.
 •  Norime nuraminti, kad šeimos gydytojai ir slaugytojos suteiks visą Jums reikalinga pagalbą ir užtikrins reikalingas paslaugas tęstinei jūsų sveikatos priežiūrai.

Dėl Jūsų pačių saugumo skatiname likti namuose.

Mūsų tikslas – Jūsų ir Jūsų artimųjų sveikatos išsaugojimas!

 

Viešoji įstaiga Seredžiaus ambulatorija įsteigta 2001 m. rugpjūčio 1 d., reorganizavus Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centrą. Ambulatorija yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos Jurbarko rajono savivaldybės įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – pacientų sveikatos interesų tenkinimas, sergamumo ir mirtingumo mažinimas, kokybiškų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas. Didinti bendradarbiavimą su pacientais: kviesti į profilaktines apžiūras prirašytus, draustus sveikatos draudimu, socialinės rizikos grupei priklausančius asmenis.

Pagrindiniai įstaigos veiklos uždaviniai yra žmonių sveikatos priežiūros veikla:

 • teikti nespecializuotas ir kvalifikuotas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
 • teikti būtinąją medicinos pagalbą.

Pagrindinės įstaigos veiklos sritys: organizuoti ir teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias teikti suteikia teisę  asmens sveikatos priežiūros licencija. Viešoji įstaiga Seredžiaus ambulatorija teikia paslaugas remiantis šiomis Lietuvos medicinos normomis:

 • šeimos gydytojo;
 • bendruomenės slaugytojo;
 • bendrosios praktikos slaugytojo;
 • akušerio ginekologo;
 • gydytojo odontologo.

Vykdydama savo užsibrėžtus uždavinius bei siekdama savo tikslų įstaiga verčiasi įstatymų nedraudžiama šių rūšių ūkine komercine veikla (veiklos rūšys pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):

 1. nemokamas ambulatorinės sveikatos priežiūros teikimas apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims, pasirinkusiems šią įstaigą teisės aktų nustatyta tvarka, kurie kreipiasi į įstaigą ir pagal pacientų iškvietimus į namus bei slauga namuose, būtinosios medicinos pagalbos teikimas;
 2. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla;
 3. šeimos gydytojo veikla;
 4. odontologinės praktikos veikla;
 5. nemokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas;
 6. mokamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas
   6.1. kai šios paslaugos įtrauktos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto asortimento mokamų ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą;
   6.2. kai paslaugos teikiamos asmenims, kurie kreipėsi į įstaigą savo iniciatyva ir teritorinė ligonių kasa neapmoka už jų sveikatos priežiūrą;
 7. nemokamos būtinosios medicinos pagalbos teikimas visiems Lietuvos gyventojams;
 8. sudarytoje sutartyje su teritorine ligonių kasa nenumatytais atvejais įstaiga vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, kitais specialiaisiais įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais;
 9. kita, įstatymais neuždrausta veikla, kuri pagerintų personalo ir pacientų darbo ir poilsio sąlygas, konferencijų, seminarų, tobulinimosi kursų organizavimas ir kt.;
 10. visuomenės sveikatos priežiūros programų sveikatos stiprinimo, sveikatos mokymo ir saugos tikslais pagal sutartis su šios veiklos ir paslaugų užsakovais vykdymas.

Jeigu veiklai, numatytai įstaigos įstatuose, reikalinga licencija (leidimas), tai tokią licenciją (leidimą) įstaiga privalo turėti.

 

Įstaigos struktūra:

 • pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos – šeimos medicinos;
 • slaugos: bendrosios praktikos slaugos, bendruomenės slaugos
 • akušerio – akušerio praktikos;
 • ambulatorines odontologinės priežiūros paslaugas;
 • Klausučių medicinos punktas.