EN       

Viešoji įstaiga Seredžiaus ambulatorija

Adresas: S. Šimkaus g. 5A, Seredžius, LT-74425 Jurbarko r.
El. paštas: seredziausambulatorija@gmail.com
Telefonas / faksas: (8 447) 42 318

 

INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SEREDŽIAUS AMBULATORIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINĮ DARBO UŽMOKESTĮ
2020 – 2021 M.
(NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ)

 

 Pareigybė 2020 metai 2021 metai
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais Darbuotojų skaičius I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais
Vyriausiasis gydytojas - 1 - - -  
Gydytojai 1116 3 1158 1282 1304 1533
Specialistai su aukštuoju išsilavinimu 396 2 447 447 449 522
Slaugytojai ir jiems prilygintos specialybės 1160 2 1136 1258 1344 1718
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu - - - - - -
Kitas personalas 622 2 642 642 642 695

 

Informaciją paruošė vyriausioji buhalterė Gražina Eidukienė

Darbo užmokesčio nustatymo tvarka