EN       

Viešoji įstaiga Seredžiaus ambulatorija

Adresas: S. Šimkaus g. 5A, Seredžius, LT-74425 Jurbarko r.
El. paštas: seredziausambulatorija@gmail.com
Telefonas / faksas: (8 447) 42 318

 

INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SEREDŽIAUS AMBULATORIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINĮ DARBO UŽMOKESTĮ
2021 – 2022 M.
(NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ)

 

 Pareigybė 2021 metai 2022 metai
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais Darbuotojų skaičius I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais
Vyriausiasis gydytojas - 1 - - -  
Gydytojai 1319 3 1204      
Specialistai su aukštuoju išsilavinimu 466 2 588      
Slaugytojai ir jiems prilygintos specialybės 1364 2 1253      
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu - - -      
Kitas personalas 655 2 752      

 

Informaciją paruošė vyriausioji buhalterė Gražina Eidukienė

Darbo užmokesčio nustatymo tvarka