EN       

Viešoji įstaiga Seredžiaus ambulatorija

Adresas: S. Šimkaus g. 5A, Seredžius, LT-74425 Jurbarko r.
El. paštas: seredziausambulatorija@gmail.com
Telefonas / faksas: (8 447) 42 318

 

INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SEREDŽIAUS AMBULATORIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINĮ DARBO UŽMOKESTĮ
2022 – 2023 M.
(NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ)

 

 Pareigybė 2022 metai 2023 metai
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais Darbuotojų skaičius I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais
Vyriausiasis gydytojas 1009 1 1121 1121 1121  
Gydytojai 1350 3 1471 1424 1445  
Specialistai su aukštuoju išsilavinimu 663 2 707 707 706  
Slaugytojai ir jiems prilygintos specialybės 1363 2 1333 1261 1373  
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu - - - - - -
Kitas personalas 528 1 630 564 421  

 

Informaciją paruošė vyriausioji buhalterė Gražina Eidukienė

Darbo užmokesčio nustatymo tvarka