EN       

Viešoji įstaiga Seredžiaus ambulatorija

Adresas: S. Šimkaus g. 5A, Seredžius, LT-74425 Jurbarko r.
El. paštas: seredziausambulatorija@gmail.com
Telefonas / faksas: (8 447) 42 318

 

INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SEREDŽIAUS AMBULATORIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINĮ DARBO UŽMOKESTĮ
2022 – 2023 M.
(NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ)

 

 Pareigybė 2022 metai 2023 metai
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais Darbuotojų skaičius I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais
Vyriausiasis gydytojas 1009 1 1121      
Gydytojai 1350 3 1471      
Specialistai su aukštuoju išsilavinimu 663 2 707      
Slaugytojai ir jiems prilygintos specialybės 1363 2 1333      
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu - - - - - -
Kitas personalas 528 2 630      

 

Informaciją paruošė vyriausioji buhalterė Gražina Eidukienė

Darbo užmokesčio nustatymo tvarka