EN       

Viešoji įstaiga Seredžiaus ambulatorija

Adresas: S. Šimkaus g. 5A, Seredžius, LT-74425 Jurbarko r.
El. paštas: seredziausambulatorija@gmail.com
Telefonas / faksas: (8 447) 42 318

 

INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SEREDŽIAUS AMBULATORIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINĮ DARBO UŽMOKESTĮ
2023 – 2024 M.
(NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ)

 

 Pareigybė 2023 metai 2024 metai
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais Darbuotojų skaičius I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais
Vyriausiasis gydytojas 1121 1 1172      
Gydytojai 1454 3 1480      
Specialistai su aukštuoju išsilavinimu 719 2 740      
Slaugytojai ir jiems prilygintos specialybės 1357 2 1197      
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu - - - - - -
Kitas personalas 755 2 693      

 

Informaciją paruošė vyriausioji buhalterė Gražina Eidukienė

Darbo užmokesčio nustatymo tvarka