EN       

Viešoji įstaiga Seredžiaus ambulatorija

Adresas: S. Šimkaus g. 5A, Seredžius, LT-74425 Jurbarko r.
El. paštas: seredziausambulatorija@gmail.com
Telefonas / faksas: (8 447) 42 318

   Iš Jurbarko rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto Sveikatos ir aplinkos apsaugos programos priemonės „Pacientų aptarnavimo kokybei gerinti kaimo vietovių pirminės sveikatos priežiūros įstaigose“, skirtas finansavimas VšĮ Seredžiaus ambulatorijos Klausučių medicinos punkto patalpų perkėlimo ir remonto darbams atlikti, nes medicinos punkto patalpų būklė neatitiko Lietuvos higienos normų reikalavimų.

   Už skirtas savivaldybės biudžeto lėšas Klausučių medicinos punktas perkeltas į Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos patalpas, kuriose buvo atlikti statybos remonto darbai.

   2017 m. kovo 8 d. Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, savivaldybės administracijos direktorė Vida Rekešienė, mero pavaduotojas Saulius Lapėnas, tarybos nariai Algirdas Gudaitis ir Liudmila Norkaitienė, savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Gražina Sutkuvienė, Seredžiaus seniūnė Rimantė Pavalkienė ir kiti asmenys lankėsi Klausučių medicinos punkte. Apžiūrėjo naujas medicinos punkto patalpas, kurios atitinka visus Lietuvos higienos normų reikalavimus. Susitikimo metu buvo aptarta kaimo gyventojų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo klausimai su Seredžiaus ambulatorijos vyriausiąja gydytoja Regina Petrukaitiene ir Klausučių medicinos punkto bendruomenės slaugytoja Daiva Baltrušaitiene. Meras kalbėdamas atkreipė visų dėmesį į tai, kad norint sumažinti sveikatos netolygumus tarp miesto ir kaimo, būtina kaimo gyventojams užtikrinti kuo geresnes asmens sveikatos priežiūros paslaugas.